FAMUFEST NABÍDNE TO NEJLEPŠÍ Z TVORBY STUDENTŮ FAMU I BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

FAMUFEST je multižánrový filmový festival, který každoročně pořádají studenti Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Letošní 35. ročník se koná 6.–10. listopadu 2018 na Praze 7. Festival umožňuje divákům mimo prostředí FAMU zhlédnout nejnovější tvorbu studentů. Obrací se také ke kulturní věřejnosti se záměrem představit nové talenty, které budou spoluvytvářet budoucnost české kinematografie, televizní tvorby, fotografie a dalších médií. Součástí je i bohatý doprovodný program.

Ústřední motiv letošního ročníku, MOSTY, podtrhuje hlavní myšlenky FAMFESTu. Most spojuje – fyzicky i obrazně. Most je klíčová stavba v celém společenském kontextu – postavením mostu vytváříme nové cesty mezi dvěma odlišnými elementy. Na mostech se psaly dějiny, vztahují se k nim pověsti, jde o místa bojů. Most jakožto architektonický prvek, který musí být dokonale funkční, zároveň však s estetickými nároky. Most stojí na pilířích, které všechny musí být bezchybné. Obdobně funguje nejen tvorba filmu, ale i festivalu. Celým festivalem se od doprovodného programu po dramaturgii jednotlivých bloků táhne téma spojování rozmanitých prvků.

"35. ročník FAMUFESTU bychom chtěli pojmout jako oslavu různorodosti a nemožnosti škatulkování. Chceme ukázat, jak funguje symbióza filmu, ilustrace, fotografie a další řady médií. Festival je místo propojující umělce tvořící napříč různými obory."

Program a další informace naletznete na stránkách FAMUFESTu zde.

Vstupenky v předprodeji zde.

2. listopadu 2018