GRANTOVÉ A STIPENDIJNÍ PROGRAMY PRO ČESKO-BAVORSKOU SPOLUPRÁCI VŠ V ROCE 2021

Rádi bychom Vás i v této nelehké době informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Dle vývoje v následujících měsících se bude agentura snažit otevřít možnosti financování i pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích vysokých škol v sousední zemi. Navíc doufá, že alespoň v druhé polovině roku bude možno uskutečnit některé akce či výzkumné projekty v prezenční formě.


Stipendijní programy na rok 2021:

- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,

- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,

- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".


Grantové programy na rok 2021:

- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)

- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)

- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

8. února 2021