INFORMACE K ZAHRANIČNÍM STUDENTŮM, KTERÝM VYPRŠÍ POBYT NA ÚZEMÍ ČR BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

Dovolujeme si Vám předložit aktuální informace z MŠMT týkající se cizinců, včetně zahraničníchstudentů.

S ukončením nouzového stavu přestane platit usnesení vlády legalizující pobyt všech cizinců, kterým v době nouzového stavu vypršelo oprávnění pobytu. Cizinci nebudou za „neoprávněný“ pobyt nijak sankcionováni, protože de facto uvízli na území České republiky bez vlastního přičinění. Jejich pobyt však nelze dále legalizovat opatřením Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo vnitra proto přijalo opatření, díky kterému cizinci po ukončení nouzového stavu získají 60 dní na vyřízení povinnosti opustit republiku podle zákona o pobytu cizinců. Policie v těchto případech nebude zahajovat správní vyhoštění ani řízení o povinnosti opustit území. V případě kontaktu policisté cizince informují o předpokládaném ukončení nouzového stavu 17. května 2020, o nutnosti poté do 60 dnů opustit naše území i o možnosti obrátit se na zastupitelský úřad jeho země. Od pondělí 4. května 2020 při opuštění území policisté na hraničním přechodu opatří cizincův cestovní doklad razítkem, které bude prokazovat, že spadal do kategorie cizinců, jejichž pobyt byl i po expiraci oprávnění k pobytu považován v důsledku vyhlášení nouzového stavu za oprávněný. Razítko bude obsahovat datum jeho vyznačení a text "EXCEPTIONAL SITUATION COVID-19 PANDEMIC". O tomto postupu Ministerstvo vnitra informuje Evropskou komisi i členské státy. Viz tisková zpráva Ministerstva vnitra - https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-cizinci-kterym-v-dobe-nouzoveho-stavu-skoncila-platnost-pobytu-ziskaji-60-dni-hajeni.aspx.

Zároveň připomínáme, že MŠMT pravidelně aktualizuje FAQ týkajících se vysokých škol a pandemie COVID-19 na webu MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie, kde je speciální část věnovaná Internacionalizaci a informacím k cestování. Články zde přebíráme z webu MVČR.

Vzhledem k dynamickému vývoji v agendě cestování doporučujeme rovněž sledovat web https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

6. května 2020