INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O STIPENDIUM DAAD (NĚMECKO)

DZS srdečně zve na informační seminář pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba), který pořádá spolu s DAAD-Information Point Prag.

Seminář se bude konat ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.

Registrační formulář na infoseminář naleznete zde.

K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021:

  • Výzkumná stipendia - krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 - 6 měsíců
  • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 - 3 měsíce
  • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 - 3 měsíce
  • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní - 3 měsíce
  • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 - 3 měsíce

K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na:

  • Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 - max. 12 dní
    Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.

Stipendijní nabídku DAAD s barevným zvýrazněním pobytů, o které se žádá do 30. dubna 2020/1. května 2020, naleznete zde. Cílem informačního semináře je představení procesu podání žádosti a poskytnutí praktických rad. Program naleznete v příloze této zprávy.

10. března 2020