JOINT CALL ČESKO - BAVORSKO 2022-2024

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2024

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.

 

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:

  • vědy o materiálech a nanotechnologie,
  • inženýrství, zvláště elektrotechnika, informační technologie a umělá inteligence, průmysl 4.0 a technologie využívající sítě 5G,
  • lékařské vědy a péče o zdraví,
  • společenské, kulturní a sociální vědy.

 

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

 

Termín podávání přihlášek: 31. 1. 2022

Informace a formuláře pro žadatele z ČR budou k dispozici na webových stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-action-1 

 

Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:

https://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2022-2024 

10. listopadu 2021