KAJETÁN ADLER JABLONSKÝ, ABSOLVENT KATEDRY FOTOGRAFIE FAMU

Trajektorie životních i profesních cest můžou vést přímo anebo můžou být trochu křivolaké s různými zákoutími a oklikami. Je skvělé, co si na nás život přichystá za změny a výzvy. To podstatné je, že na konci je spokojený a naplněný - nejen ten - profesní život. Následující příběhy osobností z řad absolventů a absolventek AMU, jsou toho příkladem.

Propojování lidí. To je hlavní téma, které spojuje bohatou škálu činností, kterým se Kajetán věnuje jak profesně, tak ve svém volném čase. I když v jeho případě je to trochu obtížné a možná i zcela nemožné oddělovat. Ať už je to pořádání různých eventových událostí v kulturní a sociální sféře či zapojení do projektu Café Arhuacos Aleny Antonovičové, který dovozem kávy pěstované indiány kmene Arhuaco v Kolumbii s těmito původními obyvateli spolupracuje a pomáhá získat zpět ztracená území v dobách kolonizace. „Dobrý vhled do této problematiky poskytují dva slavné filmy Alana Ereiry s názvy Poselství ze srdce světa a Aluna,“ upozorňuje Kajetán, kterému se podařilo s tímto britským spisovatelem, historikem a dokumentaristou osobně setkat a následně uspořádat v Bio Oko projekci jeho filmů spojenou s výstavou fotografií z Kolumbie. Výtěžek akce šel na podporu neziskové organizace režiséra Ereiry, která podporuje původní kolumbijské obyvatele. Při tom všem se ještě vystudovaný fotograf stíhá podílet na dalších projektech. V poslední době vystavil fotografie z Kolumbie v rámci otevření expozice v podchodu na zastávce Vychovatelna v rámci Praho! project. Kajetán se fotkou studijně zabýval už na střední průmyslové škole grafické v Hellichově ulici, posléze na FAMU, a získaný způsob přemýšlení, vidění a vnímání světa uplatňuje dodnes. „To, jak dnes přemýšlím a pracuji, je velmi ovlivněno mým studiem. Studoval jsem na katedře fotografie, ale velká část mých aktivit se skládala též z produkčních, kurátorských či jiným způsobem organizačních činností ve smyslu kontaktu s publikem, s lidmi. Vždycky mi šlo především o vytváření určitého typu platforem, ať už místních, fyzických či virtuálních, abychom při tomto vzájemném potkávání se mohli dosáhnout nějakého společného cíle. Je mi blízké být s lidmi a propojovat je. Nemusí se tak dít na základě jejich podobnosti, i ve spojení ambivalentních nábojů může vzniknout něco, co dohromady ve výsledku posune nás všechny,“ vysvětluje Kajetán. Dodává, že jeho široká rozkročenost mezi různé aktivity pramení mimo jiné i z toho, že není schopen se na každodenní bázi dlouhodobě zabývat pouze rutinními činnostmi. Během své stáže na Bezalel Academy of Arts & Design v Jeruzalémě zorganizoval site specific expozici v poušti v komplexu mešity Nabi Musa pod záštitou a s podporou United Nations UNDP Palestine. V současnosti pracuje v oblasti eventového marketingu na pozici eventového specialisty. „V hlavě mám projekty, které chci realizovat a jsou to volné věci. Rád bych si vydělal na to, abych mohl svobodně tvořit,“ uzavírá Kajetán.

2. srpna 2023