Diskuse: Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize

17. září 2020 13:00 -
17. září 2020 15:00Jak reagovaly a komunikovaly vysoké školy v čase pandemie? Zaujaly univerzity aktivně svou třetí roli a byly společensky odpovědné? Jak se krize zasáhla do procesu internacionalizace a vzdělávání? Dokázala urychlit změny a postupy? Jaké ponaučení si školy odnesly z krizového vývoje do budoucna?

O těchto a dalších tématech budou ve čtvrtek 17. září od 13.00 hodin v živém video-přenosu na webu magazínu vysokých škol www.universitas.cz a na facebookových stránkách univerzit diskutovat tito zástupci vysokých škol a dalších partnerů:

  • Robin Čumpelík, ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
  • Jana Holá, děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
  • Michal Lošťák, prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze
  • Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze
  • Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni
  • Martin Rychlík, etnolog, historik kultury a vědecký novinář
  • Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Moderuje Jakub Novák, mluvčí Univerzity Hradec Králové.

FB událostPodobné akce


.