Online workshop "PRAVDĚ-PODOBNĚ budeme PSÁT"

8. dubna 2021 17:00 -
8. dubna 2021 19:00Online workshop "PRAVDĚ-PODOBNĚ budeme PSÁT" je zaměřen na práci s autorským textem. Individuální práce na autorském textu bude probíhat v rámci skupiny, ve které platí, že každý posluchač je zároveň i čtoucím. V této atmosféře vzájemnosti se poté pokusíme aplikovat některé Brechtovy poznatky na autorské čtení v pojetí prof. Ivana Vyskočila. Nutnou podmínkou účasti je jeden autorský text v rozsahu 1–2 normostrany, který bude v průběhu workshopu čten. Workshop je možno absolvovat i v anglickém jazyce.

 

Online

.Podobné akce


.