Environmentální den AMU 2022

11. října 2022 15:00 -
11. října 2022 22:00
FB událost + program

Environmentální den AMU je společnou oslavou a setkáním celé rodiny AMU, kterou spojuje láska k umění a ke světu, v němž je utvářené. Palčivost globálních proměn tak prožíváme všichni rovným dílem. Věříme, že kolektivní vědomí AMU je aktivní, živelné a usiluje o to se otevřít nejen vně sebe sama. Proto jsme oslovili různé umělecké a univerzitní entity a přizvali je k otevřené diskusi o společném směřování a růstu. Usilujeme o moudré a hospodárné nakládání se zdroji. Pracujeme na vytváření kvalitních vztahů založených na otevřené a nenásilné komunikaci. Učíme se propojovat s přírodou a vnímat a reflektovat udržitelnost světa, který jako umělci zachováváme pro budoucí generace.
 
Hlavní téma Environmentálního dne AMU 2022 se dotýká energetické krize a úspor, které v současné době všichni řešíme. Setkáním nás provedou etablovaní odborníci a odbornice, aktivní umělci a umělkyně a studující jednotlivých fakult AMU (DAMU, FAMU, HAMU).
V průběhu celého dne budou probíhat workshopy, swap květin a oblečení, performance Mariany Bouřilové „Ležet v trávě“, výstava Kdeže Loňské sněhy jsou doprovázena zvukovou instalací „Obleva“ Jana Kotyka. Dále nás čeká panelová diskuze zaměřená na Úspory a udržitelnost současného uměleckého provozu (diskutující: Tomáš Vaněk (AVU), Jan Press (Moravská galerie), Jiří Ptáček (art reuse), Vladimír 518 (BigBoss) a Michaela Rýgrová (Greenfilming.cz); přednáška o vodě od H2Ospodáři; divadelní představení „5 knih“ a „Kůrovec“; koncerty PQMC, FYIELD (Václav Havelka), Miroslav Tóth a Richard Grimm.

Přijďte společně pobýt!
Program a informace k hostům a hostkám budeme zveřejňovat postupně.

Malostranské náměstí 13

Malostranské náměstí 13Podobné akce


.