Teritoria umění 2019

18. října 2019 09:30 -
18. října 2019 18:00Srdečně zveme na 6. ročník vědecké konference doktorandů uměleckých vysokých škol Teritoria umění, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Program:

9.30–10.00 registrace účastníků
10.00 –10.15 úvodní slovo

1. BLOK

10.15–10.45 Lukáš Pilka (VŠUP) Jak vidí stroje umění: Digitální dějiny umění a automatizované rozpoznávání obrazů
10.45–11.15 Kateřina Součková (DAMU) Divácké vnímání z pohledu konceptuální integrace
11.15–11.45 Otto Kauppinen (JAMU) Zdechliny autenticity v umělých peklech: Divácká participace jako aktivizační činitel v současném divadle

11.45–12.00 přestávka s občerstvením

2. BLOK

12.00–12.30 Barbora Müllerová (UJEP) Společensky angažovaná umělecká ilustrace, komiks a art zine
12.30–13.00 Vendula Tůmová (UTB) Architektura v obrazové realitě: Fotografická interpretace díla Petera Zumthora

13.00–14.00 přestávka na oběd

3. BLOK

14.00–14.30 Michaela Koudelková (JAMU) Neobvyklé druhy zobcových fléten v 18. století a jejich použití v repertoáru
14.30–15.00 Soňa Vetchá (HAMU) Kombinační tóny akustických nástrojů a jejich aplikace do různých forem kompozičního procesu
15.00–15.30 Jan Dřízal (HAMU) Spirituální modus v současné hudbě

15.30–15.45 přestávka s občerstvením

4. BLOK

15.45–16.15 Matěj Nytra (JAMU) Text jako rám – text jako objekt. Mapování strategií práce s textem v současném evropském (konceptuálním) divadle
16.15–16.45 Jana Orlová (AVU) Výtvarná performance a divadlo
16.45 –17.15 Lukáš Brychta (DAMU) Remediace Pomezí: Z imerzivní inscenace k LARPu

17.30–18.00 závěrečné reflexe 

Více informací zde

Divadlo Inspirace

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.