LOTYŠSKÁ STÁTNÍ STIPENDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 A LETNÍ ŠKOLY V LOTYŠSKU V ROCE 2021

Dovolujeme si vás informovat o stipendiích za účelem studia nebo výzkumu v lotyšských vysokých školách a výzkumných institucích během akademického roku 2021/2022.

Výzva k podávání žádostí o lotyšská státní studijní a výzkumná stipendia pro akademický rok 2021/2022 byla zahájena 1. února 2021. Všechny příslušné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Státní agentury pro rozvoj vzdělávání http://www.viaa.gov.lv/ stipendia (část „Studie“ a „Výzkum“). Formulář žádosti (naleznete na výše uvedené webové stránce) a potřebné dokumenty ke studijním nebo výzkumným stipendiím pro akademický rok 2021/2022 je třeba zaslat Státní agentuře pro rozvoj vzdělávání prostřednictvím on-line aplikačního systému, který byl spuštěn dne 1. února 2021. Uzávěrka přihlášek lotyšských státních stipendií je 1. dubna 2021.

Výzva k podávání žádostí o stipendia pro účast na letních školách na léto 2021 je spuštěna od 1. února 2021. Informace o letních školách, kterých se zahraniční studenti a akademičtí pracovníci mohou účastnit s lotyšským státním stipendiem, jsou zveřejněny do 1. února 2021 na webových stránkách Státní agentury pro rozvoj vzdělávání http://www.viaa.gov.lv/scholarships (část „Letní školy“). Potřebné podklady pro letní školy musí být zaslány přímo organizátorům letních škol, a tito informují všechny uchazeče o výsledcích stipendijní soutěže. Uzávěrka žádostí o lotyšské státní stipendium pro letní školy je 1. dubna 2021.

Kontaktní osobou ve Státní agentuře pro rozvoj vzdělávání je senior specialistka paní Marika Pīra, jednotka programu mezinárodní spolupráce, odbor řízení a externí spolupráce, telefon: +371 67814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv.

8. února 2021