MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS AMU DNE 18. 6. 2018

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na mimořádné zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 18. 6. 2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

1) Projednání mediálního obrazu FAMU a AMU s vedením AMU.

15. června 2018