NABÍDKA STÁŽÍ BĚHEM PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EU

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce studentských stáží během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022.

Úřad Vlády ČR, coby centrální koordinátor příprav, nabízí pro studenty, kteří mluví anglicky a mají zájem o agendu evropských záležitostí, možnost stáží během příprav a průběhu českého předsednictví v Radě EU. Více informací poskytne Jan Hájek (hajek.jan@vlada.cz) z Odboru pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády.

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. Česká republika stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2022. Přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě EU řídí předseda vlády prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády. České předsednictví 2022 je organizováno ve spolupráci se všemi resorty, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí a jeho Stálým zastoupením při EU v Bruselu, a dalšími institucemi jak na národní, tak na evropské úrovni.

Zdroj: Úřad vlády ČR, https://www.eu2022.cz/

 

19. dubna 2021