OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 12. 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že od 3. prosince 2020 je účinné nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví.

V pravidlech pro vstup nedochází k podstatným změnám. Po příjezdu ze států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, platí omezení volného pohybu, a to do doby předložení PCR testu. Cesty například za rekreačním sportem, kulturou či zábavou jsou možné jen s negativním testem. 

V případě nutných cest trvajících maximálně 24 hodin je možné přicestovat i bez negativního testu a vyplnění příjezdového formuláře. Mezi nevyhnutelné cesty nepatří turistika, sportovní aktivity anebo návštěvy restaurací. V případě pochybností o tom, co je a co není naléhavá mimořádná situace a jak ji doložit, je možno zaslat dotaz na emailovou infolinku MV: cestovani.covid19@mvcr.cz. Odpověď na dotaz pak lze použít jako jeden z podpůrných dokumentů (nikoliv jako oficiální potvrzení) při vstupu do ČR.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví nadále obsahuje mj. bod I.9. podle nějž lze vylepovat "studentská" víza pouze v případě, že se jedná o studium v akreditovaném studijním programu na VŠ nebo v rámci programu "Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince - zahraniční studenty ze třetích zemí". V bodech I. 5 a 6 týkajících se povinností přijímajících subjektů   - vzdělávacích institucí se také nic nemění.

Schéma pravidel pro příjezd občanů ČR a cizinců do ČR platných od 3. 12. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Vstup-do-%C4%8CR-od-3.12-link_CZ.pdf.

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy naleznete zde.

V příloze je přiložena rovněž tabulka - Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Informace MZV k cestování naleznete na webu: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html.

Informace MZd k ochranným opatřením viz: https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani/.

Další aktuality jsou rovněž k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR - https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

 

7. prosince 2020