OCHRANNÉ OPATŘENÍ MZCR PLATNÉ OD 31. ČERVENCE 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky platné od 31. července 2021.

S ohledem na blížící se začátek akademického roku na vysokých školách se umožňuje přijímat žádosti o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty za účelem studia na vysoké škole (podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců) v České republice i v zemích s extrémním rizikem nákazy. Dále se nově u dětí ve věku 6 až 12 let přistupuje k možnosti ukončit povinnou samoizolaci po návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy negativním výsledkem PCR testu provedeného na území České republiky (nejde-li o děti, které mají výjimku z jiného důvodu, např. z titulu prodělaného onemocnění covid-19). U této věkové skupiny se již nebude vyžadovat ani test před cestou do České republiky.

V příloze naleznete také tabulky pravidel pro vstup a návrat do ČR platné pro občany ČR a rezidenty a pro cizince ze třetích zemí, platné od 19. července 2021.

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde nebo zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

4. srpna 2021