OCHRANNÉ OPATŘENÍ MZCR PLATNÉ OD 9. ČERVENCE 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky platné od 9. července 2021.

Podmínky pro cestující ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy a cestující ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy byly sjednoceny. Zavádí se i výjimka z testování pro cesty ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Osoby cestující ze země s nízkým rizikem nákazy budou muset nově vyplnit příjezdový formulář a podstoupit antigenní test. Cestující ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy mají povinnost po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test, a to nejdříve 5. den po příjezdu, a do doby obdržení negativního výsledku testu setrvat v samoizolaci.

V příloze naleznete tabulky pravidel pro vstup a návrat do ČR platné pro občany ČR a rezidenty a pro cizince ze třetích zemí.

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde nebo zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

13. července 2021