POZVÁNKA NA ODBORNÝ WORKSHOP PAMĚŤ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Redakce časopisu ArteActa zve na odborný workshop Paměť umělecké školy, který proběhne v pátek 6. prosince 2019 v Divadle Inspirace (Malostranské nám. 13, Praha 1).

V poslední době v souvislosti s několika badatelskými projekty, s oslavami 30. výročí listopadových událostí nebo s procesem systematizace ukládání záznamů absolventských prací jsou v akademické obci stále častěji diskutovány otázky, co, kde, jak a proč zůstává zachováno a je či bude zpřístupněno z dějin uměleckých škol zaměřujících se na výuku performativních umění.

Tento odborný workshop si klade za cíl informovat o tom, jakým způsobem je s předměty, písemnostmi a daty institucí, jakými jsou vysoké umělecké školy zacházeno. Jak jsou shromažďovány a tříděny a jak je možné v nich hledat a bádat. Ambicí odborného workshopu je ale také diskutovat téma paměti umělecké instituce v hlubším, ontologickém úhlu pohledu a v širším kontextu příbuzných paměťových institucí.
V neposlední řadě budou na workshopu představeny některé z uměleckých, výzkumných a studentských projektů, které se tématy z historie uměleckých škol zabývaly či zabývají.

Program

Divadlo Inspirace, Malostranské náměstí 13, Praha 1

 9:30 registrace; káva a čaj

10:00 zahájení workshopu
10:15 Jak se chrání paměť AMU
          Mgr. Jiří Šoukal (Archiv AMU) – Mgr. Pavla Stieglerová (Státní oblastní archiv Praha)

11:00 Jak uchovat výkony uměleckých škol
          Digitálna Artotéka na VŠMU – prof. Jozef Hardoš, ArtD.
          Paměť Janáčkovy akademie múzických umění – doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
          Archivace absolventských uměleckých výstupů na AMU – Ondřej Šejnoha, DiS.

12:30 přestávka na oběd

13:30 Paměťové instituce a umělecké školy – panelová diskuze
          Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. (sbírka zvukových záznamů NFA), Mgr. Martin Bouda (APF ČT), Mgr. Petr Hasan (oddělení písemných archiválií NFA), Mgr. Anna Hejmová, Ph.D. (IDU), Johana Ožvold (sbírka studentských filmů NFA), Mgr. Iva Syslová (APF ČT), Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (Divadelní oddělení NM)

15:00 přestávka na kávu a čaj

15:15 Prezentace výzkumných a uměleckých projektů o historii uměleckých škol
          Dějiny Studia FAMU – Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.
          Osobnosti Divadelní fakulty JAMU – Mgr. Naďa Satková, Ph.D.
          Sametová FAMU – MgA. Lea Petříková, MgA. Jan Rousek

16:45 Projekce filmu Sametová FAMU (Lea Petříková – Jan Rousek, ČR 2019, 52´)

Na workshopu jsou vítáni jak zaměstnanci z řad administrativních a pedagogických pracovníků uměleckých a dalších vysokých škol, tak archiváři, knihovníci, pracovníci paměťových a kulturních institucí, studenti a další zájemci.

Vstup zdarma, registrace na: bitly.com/2CW7AFN.
Aktuální informace můžete sledovat na FB ArteAct: https://www.facebook.com/ArteActa/.

2. prosince 2019