Nacházíte se zde: Úvod Pro studenty

Pro studenty

Přehled základních informací pro studenty AMU.

Studijní informační systém (KOS)

Vstup do studijního informačního systému KOS je na adrese http://kos.amu.cz


Studijní plány

Informace o vyučovaných předmětech a studijních plánech můžete najít zde:

Nabíka modulové a mimořádné výuky (tento způsob výuky používá především FAMU) najdete zde: Modulová a mimořádná výuka

Nabídku jednorázových akcí (používá především HAMU) nejdte zde: Jednorázové akce

Harmonogram akademického

Harmonogram obsahuje všechny společné studijní události Akademie múzických umění v Praze (AMU).

  Jednotlivé fakulty mají harmonogram dále rozpracovaný.

   Výběr ze základních studijních předpisů

   Veškeré vnitřní předpisy, výnosy, směrnice a opatření najdete na stránce Předpisy.

   Stipendia

   Celoškolsky jsou přiznávána tato stipendia:

   Jednotlivé fakulty mohou udělovat další druhy stipendií.

   Poplatky

   Informace o poplatcích spojených se studem najdete ve Směrnici prorektorky pro studijní záležitosti a uměleckou činnost č. 2/2017, o poplatcích spojených se studiem
   V případě odvolání použijte formulář Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku se studiuem

   Poplatky za nadstandardní administrativní úkony jsou stanoveny výnosem rektora č. 1/2015.

   Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

   Veškeré informace o vysokoškolských kvalifikačních pracech (bakalářských, diplomových a disertačních) najdete na stránkám věnovaných VŠKP

   Studijní opory

   Studijní opory (studijní materiály) v elektronické podobě jsou dostupné na adrese http://filr.amu.cz/ v oddíle "Sdíleno se mnou". Systém Filr je dostupný pouze přihlášeným uživatelům.

   Studentské průkazy

   Podrobnosti o studentkých průkazech (s možností ISIC licence) jsou na stránkách věnujícím se průkazům AMU

   Studijní informace fakult

   Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fakult:

   Celoškolská pracoviště:

   © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze