PROGRAM ZASEDÁNÍ AS AMU DNE 21. 9. 2023

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Program: 

1.    Schválení programu zasedání AS AMU
2.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 5. 6. 2023
3.    Statut AMU (přesun GAMU)
4.    Jednací řád Etické komise AMU
5.    Disciplinární řád AMU
6.    Volební řád AS HAMU
7.    Projednání nominací do Umělecké rady AMU od 1. 10. 2023
8.    Různé

Poklady k jednání se nachází zde: 2023-09-21

Link pro vzdálené připojení přes MS Teams pro členy AO: Zasedání AS AMU 21. 9. 2023
 (připojení je možné pouze ze školní adresy)

14. září 2023