PROGRAM ZASEDÁNÍ AS AMU DNE 5. 6. 2023

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 5. 6. 2023 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Program:

1.    Schválení programu zasedání AS AMU 
2.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 5. 2023 
3.    Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2022 
4.    Projednání a schválení Zprávy o vnitřním hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU za období 2018 – 2022 
5.    Různé 
 

Link pro vzdálení připojení přes MS Teams: Zasedání AS AMU 5. 6. 2023 (připojení je možné pouze ze školní adresy).

Podklady k jednání se nachází zde: 2023-06-05

29. května 2023