REŽIM STUDENT - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Rádi bychom vás informovali o aktuálních informacích týkajících se Režimu student - konceptu pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. Akademie múzických umění v Praze je do Režimu student zařazena.

S účinností ode dne 27. května 2020 od 00:00 hod. bylo obnoveno přijímání žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na zastupitelských úřadech České republiky.

Nově je tedy možno na všech zastupitelských úřadech, které obnovily svou činnost, podávat žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Aktuální seznam otevřených ZÚ je k dispozici na webu MZV zde.

Příjem nových žádostí o víza/přechodné povolení k pobytu za účelem studia je možný na níže uvedených zastupitelských úřadech v Režimu student (aktualizováno k 8. 6. 2020):

 • Austrálie – Sydney
 • Bosna a Hercegovina – Sarajevo
 • Čína – Chengdu
 • Čína – Peking
 • Čína – Šanghaj
 • Jižní Korea – Soul
 • Kanada – Ottawa
 • Kanada – Toronto
 • Mongolsko – Ulánbátar
 • Srbsko – Bělehrad
 • Tchaj-wan – Tchaj-pej
 • Turecko – Istanbul
 • Turecko – Ankara
 • Ukrajina – GK Lvov
 • USA – Chicago
 • USA – Los Angeles
 • USA – New York
 • USA – Washington
 • Vietnam – Hanoj

Od 8. 6. dochází k následujícím změnám v realizaci Režimu:

 • byla obnovena činnost ZÚ Kazachstán  - Nur-Sultan a Ukrajina - Kyjev

Od 1. 6. dochází k následujícím změnám v realizaci Režimu:

 • byla obnovena činnost ZÚ Turecko - Istanbul a Ankara

Tyto změny jsou platné již pro sběr s termínem pro předání žádostí od VŠ 29. 5. 2020. Upozorňujeme, že ZÚ v Turecku budou přednostně vyřizovat žádosti o víza z doby před přerušením své činnosti.

Od 22. 5. 2020 došlo ke změně seznamu zastupitelských úřadů s částečně obnovenou vízovou agendou:

 • byla obnovena činnost GK Lvov,
 • byla přerušena veškerá vízová činnost na ZÚ Mexico, ZÚ Brasília a GK Sao Paulo.

Z tohoto důvodu nebyli uchazeči o studium, kteří plánovali podat žádost na ZÚ Mexico, ZÚ Brasília a GK Sao Paulo, a které zaslaly vysoké školy v termínu 22. 5. 2020 12:00, zařazeni do Režimu student.

Od 18. 5. 2020 je znovuobnoven Režim student: koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů.

Režim student byl na základě dohody rozšířen o nové země a ZÚ – Austrálie (Sydney), Bosna a Hercegovina (Sarajevo), Jižní Korea (Soul), Kanada (Ottawa, Toronto), Mexiko (Mexico), Tchaj-wan (ČEKK Tchaj-pej) a USA (Chicago, Los Angeles, New York a Washington). U těchto zemí nejsou kvóty.

Vysokým školám, které jsou zařazeny do Režimu studenty, je rozšíření o nové země povoleno automaticky.

Aktuální formulář pro zařazení uchazeče pro VŠ naleznete zde: 
xlsx.pngFormulář zařazení uchazeče pro VŠ 8. 6. 2020.xlsx

Kvóty pro jednotlivé země naleznete v tabulce:
Kvoty_Rezim_student_staty_1.6..xlsx Kvoty_Rezim_student_staty_1.6..xlsx (11,14 KB)

Termíny pro sběr žádostí v roce 2020

Květen
Termín pro VŠ předání žádostí – 22. 5. 2020 12:00             MŠMT odeslání na MZV – 25. 5. 2020  
Termín pro VŠ předání žádostí – 29. 5. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 2. 6. 2020  

Červen
Termín pro VŠ předání žádostí – 12. 6. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 16. 6. 2020   
Termín pro VŠ předání žádostí – 22. 6. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 24. 6. 2020

Červenec
Termín pro VŠ předání žádostí – 7. 7. 2020                          MŠMT odeslání na MZV – 9. 7. 2020
Termín pro VŠ předání žádostí – 20. 7. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 22. 7. 2020

Srpen
Termín pro VŠ předání žádostí – 7. 8. 2020                          MŠMT odeslání na MZV – 11. 8. 2020
Termín pro VŠ předání žádostí – 21. 8. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 25. 8. 2020

Září  
Termín pro VŠ předání žádostí – 7. 9. 2020                          MŠMT odeslání na MZV – 9. 9. 2020
Termín pro VŠ předání žádostí – 21. 9. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 23. 9. 2020

Říjen
Termín pro VŠ předání žádostí – 9. 10. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 13. 10. 2020

Listopad
Termín pro VŠ předání žádostí – 11. 11. 2020                      MŠMT odeslání na MZV – 13. 11. 2020
Termín pro VŠ předání žádostí – 25. 11. 2020                      MŠMT odeslání na MZV – 27. 11. 2020

Prosinec
Termín pro VŠ předání žádostí – 9. 12. 2020                        MŠMT odeslání na MZV – 11. 12. 2020

Zdroj: MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rezim-student.

 

9. června 2020