3 typy studia

Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, případně ke studiu v magisterském studijním programu. Výuka je organizována formou přednášek, cvičení a workshopů, standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

Magisterský studijní program je zaměřen na rozvíjení tvůrčích uměleckých schopností na mistrovské úrovni. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program (dále jen „navazující magisterský studijní program“); standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případě, kdy magisterský studijní program nenavazuje na bakalářský studijní program (dále jen „magisterský studijní program“), je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků. Studium v magisterském a navazujícím magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Doktorský studijní program je zaměřen na samostatnou badatelskou práci, založenou na teoreticko-metodologickém výzkumu nebo na výzkumu či vývoji prostřednictvím tvůrčí umělecké činnosti. Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky v závislosti na akreditaci. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je veřejná obhajoba disertační práce.