BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE (VŠKP)

CO JE VŠKP?

VŠKP neboli vysokoškolská kvalifikační práce je bakalářská, diplomová či disertační práce, kterou každý studující na závěr svého studia prokazují, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost ve formě teoretického textu.

V rámci některých studijních programů je součástí VŠKP i absolventský výkon, kterým studující prokazují úroveň své umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo odborného projektu.

Více informací o zadání, tvorbě a odevzdání naleznete na těchto stránkách, případně Vám může pomoci vaše fakultní knihovna.

Platné předpisy týkající se VŠKP