ARCHIVACE A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ

Od 1. ledna 2006 ukládá zákon o vysokých školách všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. ( § 47b )

V návaznosti na to AMU zpřístupňuje akademické obci všechny písemné práce předložené k obhajobě v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace.

Ostatním zájemcům jsou všechny tištěné práce dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.

KNIHOVNY AMU

VŠKP do roku 2006 lze najít v elektronickém katalogu příslušné fakultní knihovny a prezenčně si je vypůjčit v souladu s autorským zákonem. Postupně se do knihovního katalogu převádějí také záznamy novějších prací. Přesné informace získáte v příslušné fakultní knihovně.

REPOZITÁŘ AMU

Obsahuje všechny teoretické (písemné) práce od roku 2006 včetně plných textů (aktuálně pouze obhájené, budou doplněny i neobhájené). Dále obsahuje (ne všechny) zpětně zpracované záznamy o obhájených písemných pracích před rokem 2006 s naskenovanými plnými texty.

NÁRODNÍ REGISTR VŠKP

Zde jsou přístupné záznamy a plné texty VŠKP většiny veřejných vysokých škol z ČR. AMU do tohoto registru předává plné texty pro kontrolu plagiátorství.