Číslování, např. od strany 5 :-)

Na první listy VŠKP se čísla stránek netisknou, ale do číslování jsou zahrnuty. Zde je návod jak postupovat, když chcete začít tisknout čísla např. až na páté straně.
  1. Na páté stránce dejte: Vložit – Konec - Typy konců oddílů - "Na stejné stránce"
  2. Poté dejte zobrazit záhlaví: Zobrazit - Záhlaví a zápatí
  3. Na páté stránce, kde chcete začít zobrazovat čísla stránek, vyberte buďto záhlaví nebo zápatí, kam chcete umístit čísla stránek a v ovládacím panelu „záhlaví a zápatí“ klikněte na „Odkaz na předchozí“. V dotazu "Chcete toto záhlaví či zápatí odstranit..." zvolte "Ne". Poté vložte počítadlo stránek - ikona "Vložit pole STRÁNKA". Dokud neukončíte oddíl, počítadlo pojede až do konce dokumentu.

.