Jak správně vytvořit název práce

Vytváření názvu textové práce:

Při vymýšlení názvu (a již při výběru tématu) své textové tj. písemné práce myslete na to, že:

 • název musí být stručný, výstižný
 • měl by obsahovat jednoznačné výrazy a slovní spojení
 • každý by měl z názvu pochopit, co se jím myslí
 • název by měl pokud možno obsahovat odbornou terminologii daného oboru
 • označení typu práce (bakalářská, magisterská apod.) NENÍ nikdy součástí názvu !
 • na konci názvu se nepíše tečka
 • vytvořte název gramaticky správně tak, abyste v něm nemuseli zbytečně používat pomlčky, závorky apod. (viz příklady dále)
 • nepožívejte v něm také žádné jiné zvláštní znaky
 • jména osobností vždy rozepisujte celým jménem

Zápis do KOSu:

 • pro zápis názvu do KOSu se nepoužívá grafická úprava, která je jinak závazná pro tištěnou verzi (tj. zvýrazněná písmena, verzálky apod.)
 • do KOSu se musí název zapsat obsahově přesně ve stejném znění, jaké bude později uvedeno na titulním listě
 • pro případný podnázev je v KOSu vyhrazeno samostatné pole ! (zatím co na titulním listě se podnázev obvykle odlišuje graficky, nebo se zapisuje po dvojtečce)
 • podnázev se vždy zapisuje na začátku s malým písmenkem, ale vždy s ohledem na gramatická pravidla příslušného jazyka (např. názvy děl, jména osob apod.)

Nezapomeňte název přeložit do anglického jazyka!

Překlad názvu do anglického jazyka by měl být adekvátní názvu v českém jazyce, ale měl by být gramaticky správně, nikoli slovo od slova!

Příklady a časté chyby při zápise do KOSu:

Špatně: PETR EBEN : ROZBOR KOMORNÍHO DÍLA.
Správně: Rozbor komorního díla Petra Ebena

Špatně: Diplomová práce: vývoj černobílé fotografie.
Správně: Vývoj černobílé fotografie

Špatně: Inscenace John Sinclair – výtvarné řešení.
Správně: Název: Inscenace John Sinclair Podnázev: výtvarné řešení

Špatně: Kompletní výtvarné řešení inscenace: Jan Werich Lakomá Barka
Správně: Kompletní výtvarné řešení inscenace Jana Wericha „Lakomá Barka“

Špatně: Digitální kamera RED ONE a problematika digitálních snímacích formátů
Správně:Digitální kamera Red One a problematika digitálních snímacích formátů

Špatně: Film a média /komunikační strategie celovečerního filmu v médiích/
Správně: Název: Film a média
Podnázev: komunikační strategie celovečerního filmu v médiích

Špatně: Giacomo Puciini : „Turandot“, kompletní scénografické řešení
Správně: Kompletní scénografické řešení opery G. Pucciniho Turanodt“

Špatně: František Benda: Koncert e moll : doba „zlatého věku flétny“
Správně: Dobra zlatého věku flétny
Podnázev: koncert e moll F. Bendy

Netextové tj. praktické nebo umělecké práce

Pro zápis do KOSu je třeba dodržovat některá pravidla. Ne všechny údaje mohou být součástí názvu, který je zejm. v případě mnoha interpretovaných děl potřeba vytvořit obecně.

Koncerty:

Interpretované skladby se do názvu nepíší! Zapište podle následujícího schematického vzoru:

Příjmení, Jméno_:_bakalářský koncert

Herecká, režijní, operní režie, dirigentská role, choreografie apod. v případě že jde o JEDNO konkrétní dílo:

Název díla_:_herecká role

Název díla_:_režijní role

Název díla_:_nastudování a dirigování opery

Název díla_:_choreografie

Apod.

Opět nepoužívejte v názvu zbytečně závorky, uvozovky apod.

Dirigentská aj. role v případě, že interpretujete více děl:

Příjmení, Jméno_:_absolventský koncert

Skladba:

Uveďte název skladby.

Film – různé role:

Název filmu_:_role

Např:

Bába_:_scénář a režie

Fotografie, soubory fotografií

a) pokud fotografie nebo soubor nemá konkrétní název:
Příjmení, Jméno_:_soubor fotografií na téma …

b) v případě jedinečného názvu
Jaro_:_soubor fotografií

Apod.

Pedagogické výstupy, demonstrace, projekty

Příjmení, Jméno_:_ pedagogický výstup

Příjmení, Jméno_:_režijní práce ve studiu

Příjmení, Jméno_:_scénografický návrh ke hře Maryša

Apod.

Nebo u jedinečných názvů:

Špatně: Návštěva salonní společnosti 19. století (Dílna se studenty gymnázia)
Správně:Návštěva salonní společnosti 19. století_:_dílna se studenty gymnázia

 


.