Univerzita třetího věku

 

Univerzita třetího věku (U3V) je zájmově orientovaným programem, který probíhá formou přednášek zaměřených na vzdělávání osob v každém věku, především pak v postproduktivním věku. Fakulty AMU nabízejí takové kurzy U3V, které nejen umožňují hlubší poznání dějin i teorie múzických uměleckých disciplin, ale též účastníkům nabízejí nahlédnutí do tvůrčích procesů.