Centrum pro doktorská studia AMU (CDS AMU) bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro podporu výzkumných a publikačních postupů v oblasti umění. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU, každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů.

S CDS spolupracují Helena Bendová, Tomáš Dvořák, Pavel Janoušek, Alice Koubová, Martina Musilová, Iva Oplištilová, Michal Rataj a další odborníci a vědečtí i pedagogičtí pracovníci.

Kontakty najdete zde.

Aktuality

12.12.2022

Jiná oznámení

Open Call recenzovaného časopisu pro umělecký výzkum ArteActa

 

07.12.2022

Granty

2. Doktorandský klub se věnoval projektům Excellent

 

22.11.2022

Jiná oznámení

Pozvánka na 2. Doktorandský klub AMU - 6. 12. 2022

03.11.2022

Centrum pro doktorská studia

Michael Schwab, šéfredaktor Journal for Artistic Research, hostem Teritorií umění

 

25.10.2022

Jiná oznámení

Doktorandská konference Teritoria umění se blíží (10.-11. 11. 2022)

 

20.10.2022

Jiná oznámení

VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2023

 

20.10.2022

Jiná oznámení

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2023

 

11.10.2022

Centrum pro doktorská studia

Seminář: Jak na...Umělecký výzkum a jeho metody

 

22.09.2022

Aktuality AMU

Nový předmět pro doktorandy: Academic Communication in English

 

22.09.2022

Aktuality AMU

Celoroční předmět pro doktorandy: Výzkumné a publikační metody

 

21.09.2022

Aktuality AMU

Modul pro doktorandy: Jak na… Akademické konference

 

20.09.2022

Centrum pro doktorská studia

Stipendia na studium v Bavorsku pro ak. rok 2023/24, pozvánka na online akci Za studiem do Bavorska

 

20.09.2022

Aktuality AMU

Nový seminář pro doktorandy: Academic Writing

 

20.07.2022

Centrum pro doktorská studia

Umělecký výzkum - on-line školení/informační setkání

 

02.06.2022

Centrum pro doktorská studia

Teritoria umění 2022: Open Call

02.05.2022

Jiná oznámení

Doktorandský klub AMU má za sebou premiéru - Fotogalerie

28.04.2022

Studijní aktuality

PhD Seminář: Jak na ... Zahraniční akademické konference

25.04.2022

Centrum pro doktorská studia

PhD Seminar: How to ... Get Published in International Academic Journals for Artistic Research

 

25.04.2022

Studijní aktuality

PhD seminář: Jak na ... Publikování v mezinárodních odborných časopisech pro umělecký výzkum

 

06.04.2022

Jiná oznámení

Doktorandský klub AMU - výzkumná, diskusní, inspirační a networkingová platforma pro doktorandy AMU

28.03.2022

Jiná oznámení

Předmět pro doktorandy - Kritické čtení odborného textu

 

07.03.2022

Studijní aktuality

Seminář: Jak na ... publikování v odborném časopise ArteActa

 

07.03.2022

Centrum pro doktorská studia

Konzultační hodiny vedoucí Centra pro doktorská studia

 

15.12.2021

Centrum pro doktorská studia

Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia „Šetření Doktorandi 2021“

 

02.12.2021

Centrum pro doktorská studia

Institut umění - Divadelní ústav: Program na podporu krátkodobé mobility - propagace umělců v zahraničí

 

12.10.2021

Centrum pro doktorská studia

KURZ VÝZKUMNÉ A PUBLIKAČNÍ METODY PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

 

18.08.2021

Centrum pro doktorská studia

Stipendijní program podporující výzkumnou a studijní spolupráci s Tchaj-wanem (Visegrádský fond)

29.07.2021

Centrum pro doktorská studia

Podpora doktorských zahraničních mobilit - nový termín pro podání žádostí

 

03.06.2021

Jiná oznámení

Open call Teritoria umění 2021: Odborná konference pro doktorandy. Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2021

10.02.2021

Jiná oznámení

Záznamy konference Teritoria umění 2020

 

08.12.2020

Centrum pro doktorská studia

Informační webinář pro doktorandy - žadatele o stipendium Barrande Fellowships

02.07.2020

Jiná oznámení

Konference doktorandů TERITORIA UMĚNÍ 2020 - UZÁVĚRKA 7. 7. 2020 pro abstrakty prezentace VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

14.11.2019

Centrum pro doktorská studia

Doktorské sympozium Akademie výtvarných umění v Praze

 

07.11.2019

Centrum pro doktorská studia

DR. TOMÁŠ LANGER: CITAČNÍ MANAŽER ZOTERO

 

30.09.2019

Centrum pro doktorská studia

Teritoria umění 2019

 

24.05.2019

Centrum pro doktorská studia

Akademie věd ČR pořádá kurz základů vědecké práce

 

29.03.2019

Centrum pro doktorská studia

Teritoria umění 2019 - call for papers

 

18.03.2019

Centrum pro doktorská studia

Mezinárodní konference doktorských studií – EXPERIENCE AS A RESEARCH METHOD IN PERFORMING ARTS

 

12.03.2019

Centrum pro doktorská studia

Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda - mezinárodní sympozium

 

12.02.2019

Centrum pro doktorská studia

dr. Eva Kyselá: Výzkumná praxe dotazování

 

12.02.2019

Centrum pro doktorská studia

dr. Tomáš Langer: Citační manažer Zotero

 

11.02.2019

Centrum pro doktorská studia

dr. Alice Koubová: Etika - základní přístupy a vztahy k umění

 

11.02.2019

Centrum pro doktorská studia

Program kurzů a workshopů CDS AMU LS 2018-19

 

12.10.2018

Centrum pro doktorská studia

Výzkumné a publikační metody (ZS 2018-2019)

 

16.05.2018

Centrum pro doktorská studia

Teritoria umění 2018 - program konference

 

18.04.2018

Centrum pro doktorská studia

Teritoria umění 2018

 

03.04.2018

Centrum pro doktorská studia

Methods for work and methods in artistic research - dvoudenní kurz doc. Kenta Sjöströma

 

21.03.2018

Centrum pro doktorská studia

Teritoria umění 2018 - přihlášení abstraktů prodlouženo

 

20.02.2018

Centrum pro doktorská studia

Přihláška Teritoria umění 2018

09.02.2018

Jiná oznámení

CALL FOR ABSTRACTS – Teritoria umění 2018

 

.