Žádosti na podporu doktorských výzkumných pobytů v zahraničí je možné podávat do 28.02.2019.

Studenti doktorského studia žádat o finanční podporu na mezinárodní krátkodobé mobility, tj. výjezdy na konference, workshopy, dílny či individuální cílenou rešerši.  Nejbližší uzávěrka přijímání žádostí je 28. 02. 2019.

Více informací zde.

30. listopad 2018