Žádosti na podporu doktorských výzkumných pobytů v zahraničí je možné podávat do 10.09.2018.

Studenti doktorského studia žádat o finanční podporu na mezinárodní krátkodobé mobility, tj. výjezdy na konference, workshopy, dílny či individuální cílenou rešerši.  Nejbližší uzávěrka přijímání žádostí je 10. 09. 2018.

Více informací zde.

26. srpen 2018