Podpora doktorských zahraničních mobilit - nový termín pro podání žádostí

Rádi bychom Vás informovali, že byl upraven Metodický pokyn prorektora pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností č. 1/2021, který vymezuje pravidla pro financování doktorských zahraničních pobytů/mobilit.

Nový termín pro podání žádostí je 30.7.2021, následujícím termínem je 10.9.2021.

Pokud byste měli zájem o financování zahraniční mobility (včetně zahraničních online aktivit), prosím posílejte své projekty a dotazy na email: klara.banotova@amu.cz. Formuláře pro podání žádosti najdete zde.

 

Zahraniční krátkodobou mobilitou se rozumí výjezd do zahraničí, v trvání zpravidla do 10 kalendářních dnů. Účel výjezdu je vázán na téma, charakter a výzkumný záměr disertační práce. Ve schvalovacím procesu budou upřednostňovány mobility aktivního charakteru (například: příspěvek nebo poster na konferenci, vlastní umělecké vystoupení, vedení workshopu či dílny, individuální cílená rešerše v archivu či knihovně, konzultace se zahraničními odborníky atd.).

29. červenec 2021

.