Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia „Šetření Doktorandi 2021“

Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia „Šetření Doktorandi 2021“ začal ve druhé polovině listopadu 2021. Je zaměřen na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů.

Aby šetření mohlo reálně přispět ke zlepšení podmínek doktorského studia, je velmi důležité získat zpětnou vazbu od co největšího počtu doktorandek a doktorandů.

Vážené doktorandky, vážení doktorandi,
věnujte prosím pozornost e-mailu, který používáte v kontaktu s vysokou školou, kde studujete. Právě na tento e-mail vám dorazí pozvánka k šetření, která bude obsahovat vstupní link do on-line dotazníku.
Věříme, že aktivní účast vás, doktorandek a doktorandů, povede k reálným změnám v doktorandském studiu.

Podrobné info ZDE

15. prosinec 2021

.