Methods for work and methods in artistic research - dvoudenní kurz doc. Kenta Sjöströma

Centrum pro doktorská studia AMU zve na dvoudenní seminář o uměleckém výzkumu doc. Kenta Sjöströma z Divadelní akademie v Malmö a University v Lundu. Seminář je zejména určen všem zájemcům z řad studentů doktorského programu uměleckých oborů, další zájemci vítáni.

Seminář se uskuteční 27. a 28. 4. 2018 v místnosti č. 418, dům U bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1 (vchod přes Malostranské náměstí 12, Praha 1). Časový harmonogram kurzu je následující: pátek 27. 4. 10-16 hod. (včetně pauzy na oběd), sobota 28. 4. 10-15 (včetně pauzy na oběd).

 

Seminář probíhá anglicky a jeho hlavní náplní jsou praktické otázky aktuálních tendencí a metodologie v oblasti uměleckého výzkumu. Kurz dále nabízí jeho účastníkům diskutovat konkrétní teoretické a metodologické otázky vlastního uměleckého výzkumu. Podrobný popis kurz lze nalézt v příloze.

 

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese Jana Jiříka, jenž také distribuuje texty semináře.

 

Kontakt:
Jan Jiřík
CSD AMU
jan.jirik@amu.cz
234 244 510

3. duben 2018

Dokumenty:

Seminář Kenta Sjöströma


.