Konzultační hodiny vedoucí Centra pro doktorská studia

Milé studentky/milí studenti, 
Máte na srdci něco akademického ohledně svého doktorského studia? 
Je nějaká oblast, v níž byste se jako doktorandi/dky chtěli více vzdělávat a Centrum doktorského studia by vám mohlo být nápomocné? Máte návrhy nebo nápady týkající se vašeho doktorského studia, které byste chtěli probrat? 
(Pozn. nejedná se o konzultace nad vlastními doktorskými pracemi či o suplování funkce školitele/lky).

Od března 2022 Vám bude k dispozici ke konzultacím vedoucí CDS Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. 
Kdy: každé 2. a 4. pondělí v měsíci / 16.30-17.30
tj. 1. konzultace 14. 3. 2022
další termíny 28. 3. / 11. 4. / 25. 4. / 9. 5. / 23. 5.

Pokud se chcete v daných termínech potkat, ozvěte se na email jindriska.blahova@amu.cz.

7. březen 2022

.