Teritoria umění 2018

pátý ročník mezinárodní konference doktorandů uměleckých škol

Ve středu 23. května 2018 proběhne v prostorách divadla Inspirace HAMU (Malostranské nám. 13, Praha 1)  již pátý ročník mezinárodní konference doktorandů uměleckých škol Teritoria umění.  

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Krom tradičních účastníků z AMU, UMPRUM, AVU a JAMU se letošní ročník rozšířil také o přispěvatele z FF UK, VŠUP, UJEP a ČVUT.

Program konference bude zveřejněn na začátku května 2018.

18. duben 2018

.