Teritoria umění 2018 - program konference

program pátého ročníku mezinárodní vědecké konference doktorandů uměleckých škol

Pátý ročník mezinárodní vědeecké konference doktorandů uměleckých škol Teritoria umění 2018 se uskuteční ve středu 23. května 2018 v prostorách Divadla Inspirace (HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1).

 

Program letošního ročníku:
 

9.30-10.00 registrace

10.00-10.15 úvodní slovo

 

1. BLOK předsedající Milena Bartlová

10.15-10.45 Anežka Mikulcová (FF UK): Portrétní siluety: Nejvěrnější otisk lidské existence, či pouhé zachycení stínu?

10.45-11.15 Radka Kulichová (JAMU): Inscenace Alenka v říši znaků: Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka

11.15-11.45  David Kovařík (VŠUP): Material Moods: Digitální nálady materiálů v architektuře

11.45-12.15 Barry Wan (UJEP): Ma: The Art of Emptiness

 

12.15-13.15 přestávka na oběd

 

2. BLOK předsedající Marek Hlavica

13.15-13.45 Tereza Pavelková (DAMU): Projevy současného českého politického divadla v kontextu německé tradice a postdramatického divadla

13.45-14.15 Martin Vrba (AVU): Pojem kulturního kapitálu ve výtvarném umění a metody jeho výzkumu

14.15-14.45 Lucie Páchová (JAMU): Modely živě řízené komponované improvizace a jejich paralely k politickým koncepcím

 

14.45-15.00 přestávka s občerstvením

 

3. BLOK předsedající Tereza Czesany Dvořáková

15.00-15.30 Tereza Reková (JAMU): Zvuk je sexy, aneb je rozhlasový dokument underground?

15.30-16.00 Karolína Kotnourová (ČVUT): Aural Architecture: The Building as a Cognitive Entity

16.00-16.30 Michaela Raisová (DAMU): Britský a český přístup v pedagogice hlasu a přednesu

16. květen 2018

.