Doctoral Summer School pro doktorandy/dky AMU 16. a 17. září

Doktorandi, doktorandky a postdocové AMU se mohou zúčastnit prvního ročníku Doctoral Summer School zaměřené na přenositelné dovednosti pro začínající vědce. Doctoral Summer School se koná v termínu 16. - 17. září 2022 v Praze v prostorách Národní technické knihovny (NTK) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha) a je primárně určena doktorandům a postdokům v České republice.

Cílem letní školy je zlepšit kariérní rozvoj a profesní dovednosti začínajících vědců ve třech oblastech:

Dovednosti a kompetence v těchto oblastech jsou nezbytné pro osobní a profesní rozvoj začínajících vědců napříč různými sektory. Absolventům umožní lepší řízení projektů, usnadní budovat sebevědomí pro další kariérní postupa efektivnější vedení výzkumných týmů. Letní škola navíc poskytuje příležitost k navazování kontaktů s dalšími začínajícími vědci v České republice.

Školení jsou vedena aktivními, zkušenými zahraničními vědci a experty na daná témata. Oficiálním jazykem celé akce je angličtina. Každý účastník po absolvování kurzu obdrží certifikát. 

Registrovat se můžete zde. Účastnický poplatek je 40 EUR pro včasné zájemce („early birds“), kteří se registrují do 5. září 2022. Ten v sobě zahrnuje školicí materiály, stravování v průběhu akce a účast na společenském programu (večerní plavba lodí po Vltavě).

Akci pořádá Národní technická knihovna (NTK) v rámci projektu NCIP VaVaI pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a ve spolupráci se SciLink Foundation v Nizozemsku, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT Praha) a Komisí pro doktorské studium při Studentské komoře Rady vysokých škol (SK RVŠ). 

7. září 2022

.