Seminář: Jak na...Umělecký výzkum a jeho metody

Co vlastně znamená umělecký výzkum a jak k němu přistupovat, jakou zvolit metodologii? Možné odpovědi na tyto otázky načrtne seminář Jak na...Umělecký výzkum a jeho metody, který pořádá pro doktorandy/dky AMU Centru pro doktorská studia (CDS).

Umělecký výzkum se stále vyvíjí a jako oblast tak není zcela přesně definovaný. Nabízí proto možnost vlastního vyjádření a vlastní metody, které nemusí byt „pouze“ zapůjčené z jiných disciplín. Nicméně, taková volnost představuje i jistá rizika, která pramení z přílišné otevřenosti a někdy příliš volné interpretace, co přesně umělecký výzkum je a jak k němu metodologicky přistupovat.

Seminář se bude skládat ze dvou částí. V první bude lektorka Tereza Stehlíková prezentovat vlastní umělecký výzkum, který bude sloužit jako krátký příklad jednoho z možných přístupů. Zaměří se na výzkumné otázky i na postupy týkající se metodologie. Druhá část se zaměří na projekty a návrhy studentů. Pracovat se bude ve skupinkách, kde budou mít participanti příležitost provést krátká cvičení, zaměřená právě na pomoc s ujasněním kritického rámce, výzkumných otázek, klíčových slov, konceptů a metodologie. Dojde i na otázky kreativního procesu a důslednosti a systematického postupu versus nepředvídatelnosti.

Příprava na seminář: Studenti si připraví krátký text o 1-2 vlastních projektech, na kterých pracují, či plánují pracovat. Stačí krátký odstavec v rozsahu 200 slov pro každý projekt.

Seminář je kreditově ohodnocen.

Termín: 21. 10. 2022
Čas: 10 - 13.00
Místo: Seminární místnost 412, AMU, Dům U Bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1 (vchod přes Hartigovský palác)

O lektorce: Dr. Tereza Stehlíková je česko-britská umělkyně pracující napříč médii, primárně s videem a performance. V současné vede oddělení vizuálních umění na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze. Pracovala patnáct let jako senior lecturer na University of Westminster, a také jako koordinátorka výzkumu na Royal College of Art. Stehlíková je rovnež držitelkou doktorátu z RCA, kde se věnovala taktilnímu jazyku kinematografie a momentálně je zapojena do interdisciplinárního výzkumu, kde zkoumá, jak může být pohyblivý obraz použit pro komunikaci ztělesnění a úlohu smyslů v estetickém prožitku. Je zakladatelkou Tangible Territory Journal, umělecko-vědeckou platformy zaměřené na témata ztělesnění, místa, a lidských smyslů https://cinestheticfeasts.com/ https://tangibleterritory.art/.

Pro více informací nebo přihlašování na seminář kontaktujte vedoucí CDS Dr. Jindřišku Bláhovou na jindriska.blahova@amu.cz.

11. říjen 2022

.