dr. Alice Koubová: Etika - základní přístupy a vztahy k umění

kurz CDS AMU LS 2018-2019

Alice Koubová, Ph. D. et Ph. D.
Etika – základní přístupy a vztahy k umění

 

termíny kurzu: 15. 2., 1. 3., 22. 3., 29. 3. 2019
čas: 9,45 –12,45 h.
místnost: 412 / Tržiště 20, Praha 1

Obsah kurzu:
Kurz nabízí základní přehled různých etických interpretací toho, co to znamená žít dobrý život. Cílem kurzu nebude podat maximální výčet myslitelů v oblasti etiky, ale nabídnout porozumění tomu, co to je vůbec etická otázka, jak vzniká, jak se projevuje v eticky konfliktních i nekonfliktních situacích a jak je k ní možné přistoupit k hlediska různých pojetí toho, co je člověk a co je v životě hodnotné. V návaznosti na obecné etické teorie budeme hledat jejich propojení s tématy aktuálními v umění a umělecké tvorbě. Je umění nástrojem dosahování dobrého života, je jeho překážkou, je místem etického uskutečňování se, je reprezentací našeho pátrání po zdařilém životě? Je estetika etikou?

  1. Základní srovnání hlavních etických přístupů k etické situaci: etika ctností, deontologie a utilitarismus. Definování etické situace, otázka dobra a zla. Definování etického dilematu ve vztahu k umění.
  2. Etika sebekontroly, popření a zpracování – ctnosti a deontologie. Příklady v umění.
  3. Etika afirmace života, etika přehodnocení všech hodnot a etiky emancipační – epikurejství, hédonismus, Nietzsche, feministická etika. Příklady v umění.
  4. Etika užitku, etika minimalistická a etika relační – pragmatismus, epikurejství, etika péče. Příklady v umění.

 

Kurz probíhá v uvedených termínech v zasedací místnosti AMU, dům U Bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1, místnost č. 412 (vchod do domu U Bílého jelena je přes Hartigovský palác, Malostranské nám. 12, Praha 1). V případě volných kapacit se kurzů/workshopů mohou zúčastnit zájemci z řad studentů magisterského studia AMU. Více informací v Aktualitách CDS AMU nebo na emailu jan.jirik@amu.cz.

11. únor 2019

.