dr. Eva Kyselá: Výzkumná praxe dotazování

workshopy CDS AMU LS 2018-2019

Eva Kyselá, Ph. D.
Výzkumná praxe dotazování

 

termíny kurzu: 3. 5., 17. 5. 2019
čas: 10,00 –12,30 h.
místnost: 412 / Tržiště 20, Praha 1

 

Obsah kurzu:
Dotazník je jednou z nejčastěji využívaných výzkumných metod v sociálních vědách či kdekoliv tam, kde je třeba získat, a analyzovat, informace od větší skupiny lidí. Ačkoliv pokládáme otázky dennodenně, dotazník je velmi specifickou formou komunikace a abychom zjistili potřebné informace, musíme očekávat neočekávatelné a myslet na nejrůznější souvislosti a výklady formulovaných otázek.

Je přirozené se zeptat, nakolik se umělecké dílo divákovi líbí. Pokud nám odpoví, že se mu „líbí hodně“, jakou informaci se vlastně dozvídáme? A co se mu na díle vlastně líbí? I jednoduché otázky vyžadují znalosti z oboru, praxi a cvik.

Semináře uvedou studenty do základních principů konstrukce dotazníků a formulace dotazníkových otázek a provedou je praktickými cvičeními. Studenti se seznámí s přehledem možností dotazování z hlediska jednotlivých technik dotazování, ale i zpracování vlastního online dotazníku zdarma.

Účastníci se naučí:

Kurz 1

1

Předpoklady dotazování a jeho aplikace

 • Kdy dotazujeme a proč?
 • situace dotazování: Kdo je respondent a jak se chová?
 • cílové skupiny, výběr a populace – možnosti zobecnění výsledků
 • dotazování online (výhody a nevýhody)

2

Cíle dotazování: Proč dotazuji? Co potřebuji zjistit?

Návrh designu výzkumu

 • formulace cílů (cvičení)
 • zjišťované informace a jejich účel
 • přehled základních pravidel a možností dotazníkového šetření
 • volba adekvátních postupů vzhledem k cílům

3

Konstrukce otázek

 • navržení indikátorů (přehled principů a cvičení)
 • přehled správné praxe konstrukce dotazníku a dotazníkových otázek; příklady nejčastějších chyb

 

Kurz 2

4

Praktické cvičení

 • pilotáž vlastních/cvičných dotazníků = ukázka probíraných principů v praxi

5-6

Základní interpretace získaných dat

 • deskriptivní statistiky a jejich interpretace – co data znamenají?
 • práce s datovým souborem – jedna otázka, mnoho možností, informací a významů

 

Workshopy probíhají v uvedených termínech v zasedací místnosti AMU, dům U Bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1, místnost č. 412 (vchod do domu U Bílého jelena je přes Hartigovský palác, Malostranské nám. 12, Praha 1). V případě volných kapacit se kurzů/workshopů mohou zúčastnit zájemci z řad studentů magisterského studia AMU. Více informací v Aktualitách CDS AMU nebo na emailu jan.jirik@amu.cz.

12. únor 2019

.