Mezinárodní konference doktorských studií – EXPERIENCE AS A RESEARCH METHOD IN PERFORMING ARTS

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně zve k účasti na mezinárodní konferenci doktorských studií. 
Konference se uskuteční 22. a 23. listopadu 2019. Anotace příspěvků je možné posílat do 19. května. 
Více informací na webu http://phdconferencebrno.cz/
 

18. březen 2019

.