Teritoria umění 2019 - call for papers

6. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů uměleckých škol

Srdečně zveme studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti na 6. ročníku konference Teritoria umění 2019. Abstrakty příspěvků v rozsahu 900-1200 znaků lze zasílat do 31. 5. 2019 na email teritoria@amu.cz. O přijetí příspěvku budou vybraní studenti vyrozuměni nejpozději do 30. 6. 2019.

Veškeré informace na webu konference nebo na konferenčním emailu.

29. březen 2019

.