Akademie věd ČR pořádá kurz základů vědecké práce

Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci.

Více informacací zde:

https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vzdelavani/kurz-zakladu-vedecke-prace/

https://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/kzvp/program_05_2019_KZVP.pdf

24. květen 2019

.