Centrum pro doktorská studia AMU

Centrum pro doktorská studia AMU (CDS AMU) bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro akademickou podporu doktorandů*dek AMU a nadoborového vzdělávání s důrazem na výzkum a publikování v oblasti umění. Postupně rozšířilo svůj záběr i na podporu pedagogického rozvoje doktorandů. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty*tky doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU. Při vytváření kurikula sleduje principiálně tři hlavní linie: věda a výzkum, kariérní rozvoj a internacionalizace. Vedle výuky pořádá CDS každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění, organizuje Doktorandský klub pro neformální setkávání a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů.

S CDS spolupracují Helena Bendová, Tereza Czesany Dvořáková, Daniela Jobertová, Alice Koubová, Tomáš Langer, Alice Lovejoy, Tereza Stehlíková, Michael Schwab, Iva Oplištilová, Michal Rataj a další odborníci a vědečtí i pedagogičtí pracovníci.

Kontakty najdete zde.

Aktuality