Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webKonference doktorandů Teritoria umění

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol, kterou pořádá AMU každoročně od roku 2014. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

teritoria.amu.cz

INFO

Srdečně zveme doktorské studenty uměleckých oborů k účasti na 5. ročníku konference Teritoria umění. Abstrakty příspěvků v rozsahu 200-400 slov můžete zasílat spolu s uvedením afiliace do 18. 3. 2018 na email teritoria@amu.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni nejpozději 1. 4. 2018.

Call For Abstracts ke stažení zde, Formulář abstraktů ke stažení zde.


Odborné zajištění:

Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Vedoucí výzkumný a vývojový pracovník, Dohody - provoz-THP

E-mail: jan.jirik@amu.cz
Telefon: 234 244 510, +420728741972
Detail osoby

Administrativní zajištění:

Ing. arch. Karolína KOTNOUROVÁ

Projektový manažer

E-mail: karolina.kotnourova@amu.cz
Telefon: 234 244 517
Detail osoby