Konference doktorandů Teritoria umění

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol, kterou pořádá AMU každoročně od roku 2014. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Odborné zajištění:

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.

Vedoucí výzkumný a vývojový pracovník, Dohody - provoz-THP, Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: jan.jirik@amu.cz
Telefon: 234 244 510, +420728741972
Detail osoby
FOTO Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Administrativní zajištění:

Mgr. Barbora Jirsová

Projektový manažer

E-mail: barbora.jirsova@amu.cz
Telefon: 234 244 517
Detail osoby
Bez obrázku