2017

10.00–10.30    úvodní slovo rektora AMU Jana Hančila
prezentace Centra doktorských studií AMU

1. Blok - předsedající Marek Hlavica

 • 10.30    Barbora Etlíková (DAMU) Divadelní kritika tištěná a konverzační?
 • 11.00    Radim Procházka (FAMU) Chtěl si zrovna dojít uvařit kávu, když zazvonil telefon aneb Deníček zúčastněného pozorovatele jako funkční metoda výzkumu kinematografie
 • 11.30    Zuzana Rafajová (HAMU) Problematika zápisu tanečních děl 19. století
 • 12.00–13.30    přestávka na oběd

2. Blok - předsedající Daniela Jobertová

 • 13.30    Jitka Vrbková (JAMU) K problematice divadla herců s mentálním handicapem aneb Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!
 • 14.00    Michal Adamovský (FAMU) Aktuální otázky fotografie a práva
 • 14.30–14.45    prezentace Performance Philosophy
 • 14.45–15.00    přestávka s občerstvením

3. Blok - předsedající Cyril Říha

 • 15.00    Adriana Debnárová (UMPRUM) Architektura v extrémních podmínkách
 • 15.30    Nora Nagyová (VŠMU) Znakové systémy v tvorbě scénografa Toma Cillera
 • 16.00    Hana Lehečková (DAMU) Dramatická postava a subjekt mluvčího v textech současné evropské dramatiky
 • 16.30    zakončení konference

2016

Sborník

1. Blok předsedající Filip Suchomel

 • 9.45 Hana Knoppová (FAMU) - Historická fotografie jako specifický pramen poznání
 • cesty kolem světa arcivévody Františka Ferdinanda d´Este
 • 10.15 Ladislav Zikmund-Lender (UMPRUM) - Budoucí město práce
 • 10.45 Jaroslav Kratochvíl (FAMU) - Hans Christoph Seebohm: Obraz sudetoněmeckého revanšisty
 • v československém dokumentárním filmu

2. Blok předsedající Cyril Říha

 • 11.30 Karolina Plicková (DAMU) - Temporalita v tvorbě Forced Entertainment (durational performances)
 • 12.00 Ivo Kristián Kubák (DAMU) - Režie a chaos
 • 12.30 David Havas (FAMU) - Význam Fan studies pro televizní produkci v období mediální konvergence

3. Blok předsedající Pavlína Morganová

 • 14.00 Anna Čumlivská (UMPRUM) - Japonský lak v současném Japonsku: tradiční řemeslo v současnosti
 • 14.30 Vítězslav Větrovec (JAMU) - Obnova paměti vesnice a jejích lidových tradic prostřednictvím divadelních inscenací
 • 15.00 Isabela Grosseová (AVU) - Gravitace umělecké kompetence. Neplánované splynutí umění a života: práce s uměleckou kompetencí tam, kde není obvyklá

2015

Sborník

9.00slovo rektora
9.15 Úvodní příspěvek Borjana Dodova (FAMU) - Transdisciplinarita uměleckého zkoumání

1. Blok předsedající Cyril Říha

 • 9.45 Hana Bilavčíková (AVU) - Technologický průzkum malby konce 19. století: okruh krajinářské školy Mařákových žáků
 • 10.15 Viktor Hruška (HAMU) - Zobrazení proudění vzduchu v klarinetu
 • 10.45 Shota Tsikoliya (UMPRUM) - Emergentní design: etnologické vzorové modely v architektuře

2. Blok předsedající Filip Suchomel

 • 11.30 Veronika Rollová (UMPRUM) - Úpravy západního křídla Pražského hradu v 50. letech 20. století
 • 12.00 Anna Hejmová (UMPRUM) - Odraz politicky motivované spolupráce Ladislava Sutnara a Augustina Tschinkla na příkladu vizuální podoby III. dělnické olympiády v roce 1934
 • 12.30 Ladislav Zikmund-Lender (UMPRUM) - Ideologové a konstruktéři: architekt Ladislav Machoň (1888–1973) v procesu znárodnění architektury a stavitelství

3. Blok předsedající Daniela Jobertová

 • 14.00 Martin Kropáč (UMPRUM) - Průsvitný prostor
 • 14.30 Vilém Hakl (FAMU) - Chaos noir
 • 15.00 Viktória Rampal Dzurenko (FAMU) - Tabu v indickej nezávislej kinematografii súčasnosti
 • 15.30 Olga Cieslarová (DAMU) - Jak masky tančí, aneb kolektivní satirická maska ve veřejném prostoru
 • 16.00 Zuzana Pártlová a Boleslav Keprt (DAMU) - Momenty tělové proměny v dialogickém jednání

2014

Sborník

9:00 Slovo rektora

9:15 - 10:45 Blok 1, předsedající Ladislav Šerý

 • Štěpán Pácl, Slovo v prostoru (Scénické řešení a divácký prožitek v dramatu) více
 • Markéta Jindřichová, Za hranice (klasické) adaptace – analýza adaptačního procesu: Tristram Shandy – L. Sterne x M. Winterbottom více
 • Petr Zvěřina, „Crippled time“ – problematika časové strukturace v hudbě Mortona Feldmana více

11:00 - 12:30 Blok 2, předsedající Martina Musilová

 • Daniela Machová, Český fenomén „taneční“ z pohledu sociálních funkcí ve společnosti ve 20. a 21. století více
 • Lukáš Brychta, Typologie diváckého zájmu v imerzivním divadle více
 • Eliška Děcká, Skutečné a imaginární komunity animovaného filmu více

14:00 - 15:30 Blok 3, předsedající Ivana Bažantová

 • Viktor Hruška, První (a nezvěstná) česká učebnice harmonie více
 • Petra Hanušková, Stanislavského metoda v padesátých a šedesátých letech více
 • Jakub Felcman – Jakub Jiřiště, Kritický výbor českých samizdatových a exilových publikací 1948-89 více