Teritoria umění 2018

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Krom tradičních účastníků z AMU, UMPRUM, AVU a JAMU se letošní ročník rozšířil také o přispěvatele z FF UK, VŠUP, UJEP a ČVUT.

Program konference:

9.30-10.00 registrace

10.00-10.15 úvodní slovo

1. BLOK předsedající Milena Bartlová

10.15-10.45 Anežka Mikulcová (FF UK): Portrétní siluety: Nejvěrnější otisk lidské existence, či pouhé zachycení stínu?

10.45-11.15 Radka Kulichová (JAMU): Inscenace Alenka v říši znaků: Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka

11.15-11.45  David Kovařík (VŠUP): Material Moods: Digitální nálady materiálů v architektuře

11.45-12.15 Barry Wan (UJEP): Ma: The Art of Emptiness

12.15-13.15 přestávka na oběd

2. BLOK předsedající Marek Hlavica

13.15-13.45 Tereza Pavelková (DAMU): Projevy současného českého politického divadla v kontextu německé tradice a postdramatického divadla

13.45-14.15 Martin Vrba (AVU): Pojem kulturního kapitálu ve výtvarném umění a metody jeho výzkumu

14.15-14.45 Lucie Páchová (JAMU): Modely živě řízené komponované improvizace a jejich paralely k politickým koncepcím

14.45-15.00 přestávka s občerstvením

3. BLOK předsedající Tereza Czesany Dvořáková

15.00-15.30 Tereza Reková (JAMU): Zvuk je sexy, aneb je rozhlasový dokument underground?

15.30-16.00 Karolína Kotnourová (ČVUT): Aural Architecture: The Building as a Cognitive Entity

16.00-16.30 Michaela Raisová (DAMU): Britský a český přístup v pedagogice hlasu a přednesu