Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Na konferenci lze přihlásit příspěvky z oblasti artistic research a dále takové, které výrazným způsobem tematizují metodologii výzkumu v oblasti vizuálního a performativního umění (tj. audiovize, divadlo, hudba a tanec).  Každému příspěvku je vyhrazeno 20 minut, následují společné diskuze. Z konferenčních příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník.

Zájemci o přednesení příspěvku mohou zasílat abstrakty na příslušném formuláři v rozsahu 900–1200 znaků včetně mezer do 31. května 2019 na email teritoria@amu.cz. Jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. O přijetí příspěvku bude rozhodnuto nejpozději do 30. června 2019.