OPEN CALL Teritoria umění 2019

Srdečně zveme studenty doktorského studia uměleckých oborů k účasti na 6. ročníku konference Teritoria umění 2019, který se uskuteční na AMU 18. října 2019.

Zájemci o přednesení příspěvku mohou zasílat abstrakty na příslušném formuláři v rozsahu 900–1200 znaků včetně mezer do 31. května 2019 na email teritoria@amu.cz. Jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. O přijetí příspěvku bude rozhodnuto nejpozději do 30. června 2019. Na konferenci lze přihlásit příspěvky z oblasti artistic research a dále takové, které výrazným způsobem tematizují metodologii výzkumu v oblasti vizuálního a performativního umění (tj. audiovize, divadlo, hudba a tanec).  Každému příspěvku je vyhrazeno 20 minut, následují společné diskuze. Z konferenčních příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník.

Formulář ke stažení a další informace naleznete na stránkách konference zde.

Další případné dotazy lze směřovat na email teritoria@amu.cz.

Teritoria umění – veděcká konference doktorandů uměleckých vysokých škol

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

 

 

26. březen 2019

.