Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí. Konference není tematicky zaměřená, přijímány jsou všechny příspěvky a prezentace z oblasti doktorského výzkumu umění i uměleckého výzkumu.

OPEN CALL TERITORIA UMĚNÍ 2021

Srdečně zveme studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti na 8. ročníku Teritoria umění 2021.

Účastnit se lze s konferenčním příspěvkem nebo s prezentací výzkumného projektu. Abstrakty příspěvků v rozsahu 900–1200 znaků a abstrakty prezentací výzkumného projektu v rozsahu 600–900 znaků posílejte do 30. 6. 2021 na e-mail teritoria@amu.cz. O přijetí budou vybraní studenti vyrozuměni nejpozději do 31. 7. 2021.  

Abstrakty konferenčních příspěvků posílejte na přiloženém formuláři. Abstrakt musí obsahovat co nejpřesněji vyjádřené téma přihlášeného konferenčního příspěvku. Délka příspěvku je 20 minut, po příspěvku následuje společná diskuse.

Prezentace výzkumných projektů budou probíhat formou vědeckých posterů. O formální struktuře posterů budou účastníci konference informováni e-mailem nejpozději do 31. 7. 2021.  

Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Letošní ročník konference Teritoria umění se uskuteční v pátek 12. listopadu 2021 v Divadle Inspirace.  

 
V případě dotazů se obracejte na e-mail teritoria@amu.cz.

 


.