Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů vysokých škol, kterou od roku 2014  pořádá AMU ve spolupráci s AVU, UMPRUM, JAMU a dalšími uměleckými VŠ. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

 

Teritoria umění 2022

OPEN CALL PRODLOUŽEN DO 11.9.2022! O PŘIJETÍ PŘÍSPĚVKU ČI PREZENTACE BUDETE VYROZUMĚNI DO 16.9.2022.

Open Call

 

Akademie múzických Umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými školami pořádá

9. ročník odborné konference doktorandů a doktorandek uměleckých oborů

 

10. - 11. listopadu 2022

Divadlo Inspirace

Malostranské nám. 13, Praha 1

 

Srdečně zveme studenty a studentky doktorského studia uměleckých oborů vysokých škol k účasti na 9. ročníku konference Teritoria umění 2022.

Abstrakty konferenčních příspěvků v rozsahu 900-1200 znaků posílejte do 15. července 2022 na email: teritoria@amu.cz.

 

O přijetí příspěvku či prezentace budete vyrozuměni do 31.července  2022

 

Formulář s abstraktem naleznete zde:


.