Teritoria umění 2022

Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů vysokých škol, kterou od roku 2014  pořádá AMU ve spolupráci s AVU, UMPRUM, JAMU a dalšími uměleckými VŠ. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Teritoria umění 2022

PROGRAM 2022

Čtvrtek 10. listopadu

 • 10.00 registrace účastníků, káva, čaj
 • 10:55 zahájení konference (Dr. Jindřiška Bláhová, vedoucí Centra pro doktorská studia)
 • 11:00 – 12:30 1. BLOK
  • Lenka Štěpánková (UMPRUM) Podobizna: současný portrét umělkyně v médiu dokumentárního videa a malby
  • Vojtěch Bárta (DAMU) Ekokritický potenciál posthumanistické estetiky v díle Susanne Kennedy
  • Alexandra Moralesová (FAMU) Proměna gesta filmování v současném materiálním experimentálním filmu
  • Ivana Durkáčová (Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wrocław) Mentálné cestovanie v čase a film
 • 12:30 – 13:30 Přestávka na oběd
 • 13:30 – 15:00 Centrum doktorských studií uvádí: Michael Schwab (Journal for Artistic Research, šéfredaktor) - Artistic Reasearch: Making a Case
 • 15:00 – 15:45 Přestávka na kávu
 • 15:40 – 17:00 2. BLOK
  • Daniela Peclová (JAMU) Digitální transformace v oblasti performativního umění
  • Martin Kohout (FAMU) Metodologie užívání titulků v dokumentárním filmu (konflikt mezi autorem a recipientem)
  • Radka Hoffmanová (JAMU) Česká a slovenská kinematografie pro mládež na Berlinale (1982 – 2021)
 • 17:00 – 17:30 Přestávka na kávu
 • 17:30 – 18:30 ArteActa uvádějí: Sara Patrícia Da Silva Pinheiro (FAMU) - Regardless: Pioneers of Electronic Music and Sound-art
 • 18:30 Zakončení prvního dne sklenkou vína

Pátek 11. listopadu

 • 9:30 káva čaj
 • 10:00 – 11:30 3. BLOK
  • Lucia Maloveská (HAMU) Hudební teorie jako průsečík hudební vědy a umělecké praxe
  • Martina Lánská (JAMU) Skladby pro flétnu a klavír v díle brněnských skladatelů druhé poloviny 20. století
  • Vít Zeman (DAMU) Múzy školou povinné
 • 11:30 – 12:45 Přestávka na oběd
 • 12:45 – 14:00 Centrum pro doktorská studia uvádí: Tereza Stehlíková (Vysoká škola kreativní komunikace) - Metody uměleckého výzkumu
 • 14:00 – 14:30 Přestávka na kávu
 • 14:30 – 16:00 Výstup uměleckého výzkumu: Hana Strejčková (HAMU) - Hloubka a otevřenost: Principy a paralely divadelní biomechaniky a Analýzy pohybu
 • 16:00 Zakončení konference